PLN
 

Regulamin


 

 

Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, iż przystępując do transakcji jest Pani/Pan zobligowany do podania nam niezbędnych danych osobowych do realizacji zamówienia, dlatego informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana Danych Osobowych będzie Magdalena Wykowska właściciel firmy Karnix Home w Kleszewie.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą z ustawą o rachunkowości przez okres       6 lat

5.  Zgodnie z Art. 15 ust. 1  Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

6. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. e prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

7.   Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. f ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Wszelkie pytania, wnioski i zażalenia prosimy kierować na adres mailowy info@karnixhome.pl , lub na adres firmy 06-100 Pułtusk, Kleszewo 59